Voorbije bijeenkomsten

Jeroen Zwaal en Aukje Kerkhof over 'de verwarde man'

26/11/2019
18:30 - 22:00
De Valkaart

Aukje Kerkhof en Jeroen Zwaal (Nederland) kwamen elkaar in IJsland voor het eerst tegen in 2006 en sindsdien zijn ze samen. Ruim 13 jaar verder hebben ze samen een dochter van 11. Ogenschijnlijk een normaal blij en gelukkig gezinnetje. Toch is er veel gebeurd in die jaren na 2006, maar ook al lang daarvoor.
Beroepsgeheim - wie zorgt, praat mee?

24/09/2019
18:30 - 22:00
De Valkaart

Deze avond van ons praatkaffee psychose start met een panelgesprek rond beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is een belangrijke pijler in de gezondheidszorg, die zorgvragers en zorgverleners ondersteunt om een vertrouwensrelatie uit te bouwen. De zorgvrager weet dat vertrouwelijke informatie zoals medische gegevens en andere persoonlijke zaken niet zomaar worden gedeeld met anderen.
De regen die naar boven valt - een radio-documentaire van Xandry van den Besselaar

26/03/2019
18:30 - 22:00
De Valkaart

Kun je een psychose begrijpen? Hoe voelt dat? Wat zie en hoor je? En wanneer ben je eigenlijk psychisch ziek? Met deze vragen voert Xandry van den Besselaar een intiem gesprek met haar huisgenoot en vriend Willem, die na druggebruik psychotisch werd. Hij vertelt op een poëtische manier zijn verhaal. Zij luistert en laat stiltes bestaan. […]
Zorgmijders (Sylvia Hubar en Dirk Monsieur)

29/01/2019
18:30 - 22:00
De Valkaart

Graag verwelkomen we Sylvia Hubar, projectwerker ggz in het wijkgezondheidscentrum  de Ridderbuurt en Dirk Monsieur, psychiater binnen het mobiel crisisteam in Leuven. Zij zullen ons toelichten hoe zij te werk gaan… Wanneer mensen en instanties zich zorgen maken over de zorgmijders… Welke stappen zijn nodig tot het verlenen van hulp… Hoe komen ze in contact? Contact maken en zoeken… Het […]
dr. Dirk Corstens over stemmen horen

27/11/2018
18:30 - 22:00
De Valkaart

Stemmen horen neemt een belangrijke plaats in bij mensen met een psychotisch lijden. Maar is dit wel zo uitzonderlijk? En hoeft dit wel zo beangstigend of belemmerend te zijn? Dertig jaar geleden ontwikkelden Marius Romme en Sandra Escher (Maastricht) het project ‘stemmen horen’: een systematische aanpak van het fenomeen van ‘stemmen horen’ via een gestructureerd […]
Anders gespiegeld

25/09/2018
18:30 - 22:00
De Valkaart

De psychotisch kwetsbare mens wordt vaak ervaren als ‘anders’. Maar ook hij of zij ervaren vaak een verschil met de mensen rondom hen. Is de ander anders? Of is het andersom? Singer-songwriter en multi-instrumentalist Hilde Van Laere houdt ons een spiegel voor en brengt het anders zijn vanuit een uniek perspectief in beeld. Hoe voelt […]
Herstellen doen we samen

29/05/2018
18:30 - 22:00
De Valkaart

Mensen met een psychotische kwetsbaarheid raken soms het spoor van het leven bijster. Hun bestaan wordt helemaal overhoop gehaald. Hun moeizame zoektocht naar een (ver)nieuw(d) evenwicht wordt een herstelproces genoemd. Dit moet hen in staat stellen om mét hun kwetsbaarheid voor zichzelf een zinvol leven op te bouwen.
Vermaatschappelijking van zorg in een hogere versnelling, een zegen of een vloek voor de familie?

27/03/2018
18:30 - 22:00
De Valkaart

Sinds 2011 zijn er hervormingen bezig binnen de geestelijke gezondheidszorg, die het gevolg zijn van een specifiek wetsartikel binnen de ziekenhuiswet, namelijk ‘Artikel 107’. Het doel van ‘Artikel 107’ is de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Deze nieuwe wetgeving maakt het mogelijk voor psychiatrische en algemene ziekenhuizen om bedden buiten gebruik te stellen en de […]
Vakantie beleven

30/01/2018
18:30 - 22:00
De Valkaart

In de korte inleiding van dit praatkaffee psychose willen we met een panel in gesprek gaan rond dit thema. Hoe ga je om met vakantieplannen? Hoe kunnen we iemand daarin op maat bijstaan of begeleiden? Hoe beleef je een vakantiegevoel met een beperkt budget? Een cliënt, familielid en trajectbegeleider gaan hierover in gesprek met een […]
1 2 3 4 5 6 7 8
Scroll naar boven