Psychose

Psychose is een complexe psychiatrische aandoening die zich in de eerste plaats kenmerkt door een verstoord contact met de realiteit. Wat de meeste mensen vanzelfsprekend vinden is dit niet voor een mens met psychotische belevingen. De wereld waarin hij leeft, maar ook zijn eigen lichaam, zijn ervaringen en gevoelens zijn voor hem vaak moeilijk te begrijpen en/of te aanvaarden.

Hij probeert daar een antwoord op te vinden dat echter voor de buitenwereld vaak als zeer vreemd ervaren wordt. Vaak ontwikkelt hij wanen, is hij ten prooi aan hallucinaties en ontwikkelt hij een logica die door zijn omgeving niet of nauwelijks te volgen is.

Een mens met psychotische belevingen staat daardoor zeer kwetsbaar in het leven en dreigt door allerhande situaties en gebeurtenissen uit zijn evenwicht gebracht te worden. Als reactie daarop ontwikkelt hij vaak angst, wordt hij soms agressief of neemt hij zijn toevlucht tot roesmiddelen. Dit bemoeilijkt in ernstige mate zijn mogelijkheden om relaties aan te gaan, te studeren, te werken en zelfstandig te functioneren.

Niet enkel medicatie maar ook een rustige steunende omgeving en een consistente persoonlijke begeleiding kunnen hem houvasten bieden die het hem toch mogelijk maken om voor zichzelf een kwaliteitsvolle context op te bouwen en daarbinnen een bevredigend leven te leiden.

Voor meer info zie:

Scroll naar boven