Voorbije bijeenkomsten

Stem aan machteloosheid

28/05/2024
18:30 - 22:00
De Valkaart

Machteloosheid: gevoelens die ontstaan wanneer je als het ware niet meer opgewassen bent tegen de situatie die zich voordoet. Het ligt niet binnen jouw macht of invloed om de situatie te veranderen, hoe graag je ook zou willen! Of ook nog: “Psychiatrie is een vak, eigenlijk een ambacht, van machteloosheid.” Een gevoel dat iedereen raakt; […]
Peter Tomlinson over zijn boek 'De waanzin voorbij'

26/03/2024
18:30 - 22:00
De Valkaart

Peter Tomlinson is een ervaringsdeskundige in psychose en verslaving en past deze kennis toe als ervaringswerker in de geestelijk gezondheidszorg. Daarnaast is hij een vrijwillig academisch medewerker aan de Universiteit Gent, waar hij publiceert over herstel, psychose en ervaringsdeskundigheid.  Tussen 2013 en 2015 maakte Peter een volslagen psychose door: extreme emoties, associatieve gedachten, hallucinaties en […]
Spreken over geld, altijd lastig

30/01/2024
18:30 - 22:00
De Valkaart

Tijdens de avond van De Stem op dinsdag 30 januari 2024 zetten we geld centraal. Of beter gezegd: hoe kunnen we omgaan met de zorgen die we vaak maken over het besteden van geld?  Bij veel mensen met een psychotisch lijden is omgaan met geld niet evident. Vaak is het inkomen te klein, is er […]
Familie, meer dan één stem

28/11/2023
18:30 - 22:00
De Valkaart

Tijdens de avond van De Stem op dinsdag 28 november 2023 zetten we familie centraal. We organiseren een circulair panelgesprek zodat alle verschillende stemmen van familie aan bod kunnen komen. Iedereen zal zijn eigen specifieke inbreng kunnen doen. Van oudsher zit familie in het psychiatrische verdomhoekje.
Filmdocumentaire 'Blue Monday'

26/09/2023
18:30 - 22:00
De Valkaart

Over hoe drie mensen hun psychotische belevingen een plek proberen te geven. ‘Blue Monday’ is een documentaire van de Nederlandse filmmaker en psychologe Ingrid Kamerling. In ‘Blue Monday’ nemen ze ons mee in hun blik op hun psychosegevoeligheid. Te midden van alle verwarring gaan ze elk op een eigen manier op zoek naar de zin […]
Psychose als existentiële crisis bij jongvolwassenen - Hoe maken we verbinding mogelijk? (dr. Ludi Van Bouwel)

30/05/2023
18:30 - 22:00
De Valkaart

De eenzaamheid van een psychose is een opvallend, maar onderschat fenomeen. Deze eenzaamheid is vaak het gevolg van de aanval op verbindingen en de breuk met de realiteit omdat deze als te pijnlijk werd ervaren. Door het creëren van een eigen, nieuwe realiteit trekt de persoon in een psychotische crisis zich terug van zijn omgeving, […]
In gesprek met Psychose: het ervaringsverhaal van Leen Verhaert

28/03/2023
18:30 - 22:00
De Valkaart

Vanuit verwondering over wat haar plots overkwam, schreef Leen Verhaert haar verhaal rond een acute psychose en de hulpverlening neer in het boek ‘Zintuig verzint’. In haar boek gaat Leen uitvoerig in gesprek met Psychose. Ze leren elkaar kennen, ze tasten af, ze discussiëren en durven overleggen. Ze strijden, ze dagen elkaar uit en soms […]
Wat als psychisch lijden ondraaglijk wordt?

31/01/2023
18:30 - 22:00
De Valkaart

Voorstelling van ‘Reakiro’, door dr. Lieve Lemey, Eva Depoortere en Joost Vanhaecke
Pillen én praten

29/11/2022
18:30 - 22:00
De Valkaart

Trialoog met een ervaringsdeskundige, een familielid en een arts (dr. Joke Verhaeghe) over het gebruik van medicatie in de GGZ en in het bijzonder bij mensen met psychosegevoeligheid.
1 2 3 4 5 6 7 8
Scroll naar boven