Voorbije bijeenkomsten

Psychose anders bekeken: een psychoanalytisch perspectief (prof. dr. Stijn Vanheule)

26/05/2015
18:30 - 22:00
De Valkaart

Over psychose worden door verschillende mensen zeer uiteenlopende visies ontwikkeld: psychose als symptoom van een medisch probleem, psychose als existentieel probleem, psychose als een ‘condition humaine’, enz… In deze lezing gaat Stijn Vanheule in op het psychoanalytisch denkmodel inzake psychose. Aan de hand van de theorie van Jacques Lacan zal hij toelichten wat de psychoanalyse […]
Panelgesprek: dwang en drang (vrijheidsbeperkende maatregelen) in de behandeling van psychose

31/03/2015
18:30 - 22:00
De Valkaart

Het begrenzen van de vrijheid van de patiënt is zeer ingrijpend, op de eerste plaats voor de patiënt, maar ook voor de familie. Het ingrijpen in deze vrijheid gebeurt meestal door ‘dwang en drang’ (vrijheidsbeperkende maatregelen). Concreet vallen o.a. volgende maatregelen onder ‘dwang en drang’: regels en afspraken, beperking van het uitgaan, afzonderen en fixeren, […]
Dwang en drang (vrijheidsbeperkende maatregelen) in de behandeling van psychose (dr. Carmen Leclercq)

27/01/2015
18:30 - 22:00
De Valkaart

Het begrenzen van de vrijheid van de patiënt is zeer ingrijpend, op de eerste plaats voor de patiënt, maar ook voor de familie. Het ingrijpen in deze vrijheid gebeurt meestal door ‘dwang en drang’ (vrijheidsbeperkende maatregelen). Concreet vallen o.a. volgende maatregelen onder  ‘dwang en drang’: regels en afspraken, beperking van het uitgaan, afzonderen en fixeren, […]
Omgaan met tijd: een kans of een probleem? (panelgesprek)

25/11/2014
18:30 - 22:00
De Valkaart

Tijd is een wezenlijk aspect van ons leven. Omgaan met tijd is echter niet altijd even eenvoudig. Voor velen biedt een specifieke invulling van de tijd kansen om een zekere welstand te verwerven (arbeid), om zin en voldoening te vinden in het leven (zelfexpressie, relaties, enz…) of om rust te vinden (ontspanning). Anderzijds levert tijdsdruk […]
Samenwerking en beeldvorming rond psychose: voorbeelden en filmpjes

30/09/2014
18:30 - 22:00
De Valkaart

Binnen de huidige evoluties in de geestelijke gezondheidszorg, gaat het niet enkel over betere samenwerking binnen regionale netwerken, maar ook over meer gerichte afstemming rond specifieke doelgroepen. Een van deze doelgroepen zijn de mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Zo ook de samenwerking of zorgcircuit rond psychose, dat zich breed en flexibel wil organiseren rond het […]
Medicatie: hulp in het dragen van kracht

27/05/2014
18:30 - 22:00
De Valkaart

Medicatie neemt een vooraanstaande plaats in bij de behandeling van mensen met psychose. Terwijl medicatie door sommigen ervaren wordt als een belangrijk hulpmiddel in het herstelproces vinden anderen het gebruik er van een probleem, onder meer omwille van de vele bijwerkingen en/of het er afhankelijk van worden. Tijdens een panelgesprek stellen we ons de vraag […]
Poëzie: wat nauwelijks in woorden te vatten is... – gedichten van familieleden, hulpverleners en patiënten

25/03/2014
18:30 - 22:00
De Valkaart

Voor vele mensen is poëzie een middel om het onuitspreekbare toch woorden te geven, om wat nauwelijks uit te drukken is toch te zeggen. Dat is zeker ook het geval voor zij die af te rekenen hebben met psychose. Het ongrijpbare en soms beangstigende van hun belevingen vragen om een uitlaatklep, een uitdrukking. Muziek maken, […]
Een (t)huis gezocht

28/01/2014
18:30 - 22:00
De Valkaart

In de inleiding op dit praatkaffee willen we met een panel in gesprek gaan over wonen. Niet het beschut of begeleid wonen, maar wel de situatie van de reguliere woonmarkt: hoe kijkt de private sector (via immobiliënkantoren en sociale verhuurmaatschappijen) aan tegen kandidaat-huurders met een psychotische kwetsbaarheid? Wat zijn de woonmogelijkheden en -moeilijkheden? Welke drempels […]
Film over ‘Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid’ (Ann Callebert, HEE-team)

26/11/2013
18:30 - 22:00
De Valkaart

In dit praatkaffee tonen we de film ‘Gekkenwerk’, van het HEE-team in Utrecht. “Mensen met ernstig en aanhoudend psychisch lijden worden opgeslokt door de wereld van de psychiatrie. En daar word je niet beter van”, zegt één van de ervaringsdeskundigen in de film. Een vaak eenzijdige benadering alsof patiënten samenvallen met hun ‘stoornis’, was aanleiding […]
1 2 3 4 5 6 7
Scroll naar boven