Voorbije bijeenkomsten

… en wat met broers en zussen... (prof. dr. Peter Rober)

26/01/2016
18:30 - 22:00
De Valkaart

Peter Rober komt spreken over de situatie van broers en zussen van een mens met een psychotisch lijden. Wat is de impact op het leven van die broers en zussen? Wat zijn hun angsten en hoop, hoe kunnen ze zich al dan niet concreet inzetten? Welke gevolgen heeft het psychotisch lijden op hun band met […]
film 'Psychose - het is nooit te laat'

24/11/2015
18:30 - 22:00
De Valkaart

Hoe is het als je zoon of je beste vriend een psychose heeft? Of hoe is het om zelf een psychose mee te maken? In 2010 kreeg de Nederlandse filmmaker Daniël Krikke een psychose, op 20-jarige leeftijd. Tot in 2014 wist bijna niemand daarvan, omdat Daniël vreesde voor negatieve reacties uit zijn omgeving. Toch besloot […]
Delen maakt ons rijker - terugblik op 5 jaar praatkaffee

29/09/2015
18:30 - 22:00
De Valkaart

De Stem, praatkaffee psychose, bestaat vijf jaar. Al vijfentwintig keer kwamen we samen in De Valkaart om met mekaar te praten en naar mekaar te luisteren. We lieten ons inspireren door de getuigenissen van familieleden, ervaringsdeskundigen en professionelen. We deelden er onze vragen en onze antwoorden, onze ervaringen en onze gevoelens rond het leven en […]
Psychose anders bekeken: een psychoanalytisch perspectief (prof. dr. Stijn Vanheule)

26/05/2015
18:30 - 22:00
De Valkaart

Over psychose worden door verschillende mensen zeer uiteenlopende visies ontwikkeld: psychose als symptoom van een medisch probleem, psychose als existentieel probleem, psychose als een ‘condition humaine’, enz… In deze lezing gaat Stijn Vanheule in op het psychoanalytisch denkmodel inzake psychose. Aan de hand van de theorie van Jacques Lacan zal hij toelichten wat de psychoanalyse […]
Panelgesprek: dwang en drang (vrijheidsbeperkende maatregelen) in de behandeling van psychose

31/03/2015
18:30 - 22:00
De Valkaart

Het begrenzen van de vrijheid van de patiënt is zeer ingrijpend, op de eerste plaats voor de patiënt, maar ook voor de familie. Het ingrijpen in deze vrijheid gebeurt meestal door ‘dwang en drang’ (vrijheidsbeperkende maatregelen). Concreet vallen o.a. volgende maatregelen onder ‘dwang en drang’: regels en afspraken, beperking van het uitgaan, afzonderen en fixeren, […]
Dwang en drang (vrijheidsbeperkende maatregelen) in de behandeling van psychose (dr. Carmen Leclercq)

27/01/2015
18:30 - 22:00
De Valkaart

Het begrenzen van de vrijheid van de patiënt is zeer ingrijpend, op de eerste plaats voor de patiënt, maar ook voor de familie. Het ingrijpen in deze vrijheid gebeurt meestal door ‘dwang en drang’ (vrijheidsbeperkende maatregelen). Concreet vallen o.a. volgende maatregelen onder  ‘dwang en drang’: regels en afspraken, beperking van het uitgaan, afzonderen en fixeren, […]
Omgaan met tijd: een kans of een probleem? (panelgesprek)

25/11/2014
18:30 - 22:00
De Valkaart

Tijd is een wezenlijk aspect van ons leven. Omgaan met tijd is echter niet altijd even eenvoudig. Voor velen biedt een specifieke invulling van de tijd kansen om een zekere welstand te verwerven (arbeid), om zin en voldoening te vinden in het leven (zelfexpressie, relaties, enz…) of om rust te vinden (ontspanning). Anderzijds levert tijdsdruk […]
Samenwerking en beeldvorming rond psychose: voorbeelden en filmpjes

30/09/2014
18:30 - 22:00
De Valkaart

Binnen de huidige evoluties in de geestelijke gezondheidszorg, gaat het niet enkel over betere samenwerking binnen regionale netwerken, maar ook over meer gerichte afstemming rond specifieke doelgroepen. Een van deze doelgroepen zijn de mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Zo ook de samenwerking of zorgcircuit rond psychose, dat zich breed en flexibel wil organiseren rond het […]
Medicatie: hulp in het dragen van kracht

27/05/2014
18:30 - 22:00
De Valkaart

Medicatie neemt een vooraanstaande plaats in bij de behandeling van mensen met psychose. Terwijl medicatie door sommigen ervaren wordt als een belangrijk hulpmiddel in het herstelproces vinden anderen het gebruik er van een probleem, onder meer omwille van de vele bijwerkingen en/of het er afhankelijk van worden. Tijdens een panelgesprek stellen we ons de vraag […]
1 2 3 4 5 6 7 8
Scroll naar boven