Psychose anders bekeken: een psychoanalytisch perspectief (prof. dr. Stijn Vanheule)

Over psychose worden door verschillende mensen zeer uiteenlopende visies ontwikkeld: psychose als symptoom van een medisch probleem, psychose als existentieel probleem, psychose als een ‘condition humaine’, enz…
In deze lezing gaat Stijn Vanheule in op het psychoanalytisch denkmodel inzake psychose. Aan de hand van de theorie van Jacques Lacan zal hij toelichten wat de psychoanalyse denkt over de structuur van de psychose. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar welke factoren psychotische episodes kunnen uitlokken en wat stabiliserend werkt. Een belangrijke vraag is ook welke rol en betekenis familie en mantelzorgers daarin kunnen spelen.

Prof. Dr. Stijn Vanheule is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is als hoofddocent verbonden aan Universiteit Gent en voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie.

Na deze inleiding van prof. Vanheule is er uiteraard weer voluit tijd voor een ongedwongen babbel en drankje aan de tafels.

Scroll naar boven