InfoP-Compas

het zorgcircuit psychose organiseert
een info- en gespreksgroep
en
Compas, een copingcursus voor familiebetrokkenen

1. Info- en gespreksgroep – Informatie voor familie en naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid (InfoP)

Door het vergroten van kennis en het verwerven van inzicht in het ziektebeeld, zien we dat mensen vaak op een andere manier met het psychisch kwetsbare familielid kunnen omgaan.

Inhoud

Gedurende 5 avondbijeenkomsten komen aan de hand van verschillende modules de volgende thema’s aan bod:

  • symptomen van een psychose, diagnosestelling, uitlokkende factoren;
  • het kwetsbaarheids-stressmodel en bio-psycho-sociale interventies;
  • psycho-therapeutische interventies en de rol van medicatie;
  • medicolegale aspecten, getuigenissen van ervaringsdeskundigen.

Wanneer

op woensdagavonden, telkens van 19u tot 21u:

22 en 29 september 2021
6, 13 en 20 oktober 2021

Waar

zaal Perspectief in PZ Onzelievevrouw (hoofdingang neogotisch gebouw),
Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge
(gratis parking toegankelijk via Koning Albert I-laan en Barrièrestraat)

Inschrijven

Bij voorkeur door middel van een e-mail naar een contactpersoon (zie hieronder), met vermelding van uw naam, adres, telefoon en e-mailadres.

Inschrijvingen gebeuren in volgorde van ontvangst. Je ontvangt een bevestiging van inschrijving.

We  hanteren het principe van een gesloten groep, m.a.w. je schrijft in voor de volledige reeks. Er is geen mogelijkheid om in te stappen tijdens het programma.

Deelnamekost is 5 €voor de 5 avonden (cash ter plaatse op 22 september).

Begeleiders

De bijeenkomsten worden geleid door ervaren hulpverleners. Zij hebben vanuit hun werk vele jaren ervaring in het begeleiden van mensen met psychose én in het samenwerken met familieleden.
Zij geloven dat familieleden met heel eigen specifieke vragen en problemen zitten.
Ze zijn ervan overtuigd dat de familie een onmisbare schakel is in een goede behandeling van mensen met psychotische verschijnselen.

Meer informatie bij een contactpersoon:

Dominique Degrande (MBT/MVIP) – 0492 73 84 83 – dominique.mvip@gmail.com

Saartje Debosschere (PZ Onzelievevrouw) – 050 30 18 83 – saartje.debosschere@pzonzelievevrouw.be

Ann Valette (PC Sint-Amandus) – 050 79 95 00 – ann.valette@amandus.broedersvanliefde.be

http://www.verbindendsprekenmetpsychose.com/infop.html

 

2. Compas, copingcursus voor familiebetrokkenen

Deze cursus bouwt verder op de Info- en gespreksgroep rond ‘omgaan met een familielid met psychose’ (of vergelijkbare informatie over psychosen). Compas is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Belgische Schizofrenieliga, Similes en een groep deskundigen.

In deze cursus staat niet de patiënt maar de familie centraal. Vertrekkende vanuit de behoeften van de patiënt wordt gekeken hoe de familie hiermee kan omgaan zonder de eigen behoeften uit het oog te verliezen.
Coping is een afgeleide van het engelse woord to cope en wordt vertaald als vaardig zijn in, omgaan met
Als familielid van iemand met psychose wordt u geconfronteerd met een ingrijpende ziekte waarop u op geen enkele manier bent voorbereid.
In tegenstelling tot hulpverleners hebt u meestal ook geen enkele voorkennis wat betreft pathologie en omgangregels. Informatie en psycho-educatie was dan ook de voorwaarde om te leren omgaan met deze ziekte.
Maar de ziekte is niet alleen een medisch gegeven dat betrekking heeft op de patiënt. De
veranderingen die de ziekte bij de patiënt teweeg brengt, heeft invloed op de relatie van de patiënt met u,  zijn familie. Niet zelden zijn jullie de eerste en belangrijkste zorgdragers.
De oorspronkelijke relatie tussen u en de patiënt komt onder druk te staan door de zorg en de verantwoordelijkheid die je voor uw ziek familielid krijgt. De patiënt blijft voor u in eerste plaats een papa, mama, partner, kind, zus of broer, met andere woorden een betekenisvolle persoon met wie u wezenlijk verbonden bent.

De copingcursus heeft als doel familieleden te ondersteunen in de verwerking van deze
veranderingen in de relatie met hun ziek familielid. Veranderingen waardoor familieleden ook geraakt worden in hun eigen leven. Men spreekt in dit verband soms over lotsverbondenheid.
Lotsverbondenheid is een zeer persoonlijke dimensie die specifiek is voor betrokken familieleden. Ondersteuning van de verwerking van deze veranderingsprocessen bij de patiënt en bij de familie zelf, vraagt een specifieke aanpak waarop de copingcursus een antwoord tracht te bieden.
Hulpverleners hebben een professionele relatie tot de patiënt en zijn niet lotsverbonden. Vooral andere familieleden of m.a.w. lotgenoten kunnen elkaar in deze materie zeer goed aanvoelen. Daarom wordt de cursus ook bewust in groep aangeboden om interactief te kunnen werken.
Lotgenoten kunnen leren van elkaar, zoals ook de hulpverleners in deze materie kunnen leren van hen. Het is een nog vrij onontgonnen gebied met veel uitdagingen zowel voor de familie als voor de hulpverlening. Het is een gezamenlijk zoekproces waarin zowel de familie als de hulpverlener zichzelf tegenkomt.

We nemen de tijd om stil te staan bij de eigen gevoelens en ervaringen en bij de ervaringen van onze lotgenoten, om van daaruit tot nieuwe inzichten te komen. We leren nieuwe vaardigheden, we leren van elkaar en we gaan op zoek naar onze bronnen die onze draagkracht verhogen.
Dit alles vraagt uiteraard een intensief engagement van de deelnemers. Twee ervaren begeleiders zorgen echter voor een veilig en ondersteunend kader waarin het veranderingsproces van elke deelnemer optimale kansen krijgt.

Timing en inhoud van de sessies

De cursus bestaat uit 10 sessies.

De reeks gaat door op dinsdagen, telkens van 19u30 tot 22u.

De eerste sessies over copingvaardigheden stimuleren de zoektocht naar de eigen
omgangsvormen met psychose.
De volgende sessies onder het thema zelfzorg, confronteren met de eigen behoeften en
voorwaarden.
Tijdens de laatste sessies wordt de vraag naar zingeving gesteld. Niet zelden moeten
familieleden naar aanleiding van de ingrijpende veranderingen op zoek gaan naar een nieuwe
zingeving, zowel voor zichzelf, als voor de andere en voor hun onderlinge relatie.

De cursus is als volgt ingedeeld:

12/01/2016      Introductie

Blok 1:Copingvaardigheden
23/02/2016      Sessie 1: omgaan met psychose
08/03/2016      Sessie 2: omgaan met psychose
19/04/2016      Sessie 3: communicatievaardigheden algemeen
03/05/2016      Sessie 4: communicatievaardigheden omgaan met crisis en agressie

Blok 2: Zelfzorg
17/05/2016      Sessie 5: psychose en het gezin
14/06/2016      Sessie 6: de beleving van de familie
11/10/2016      Sessie 7: het belang van grenzen en zelfzorg

Blok 3: Zingeving
25/10/2016      Sessie 8: een emotioneel verwerkingsproces
08/11/2016      Sessie 9: creatieve verwerking

Afsluiting
13/12/2016      Sessie 10: evaluatie en afronding

Praktisch

Deze cursus gaat door in het gebouw van het Mobiel Behandelteam,
Baron Ruzettelaan 296 bus 5, Assebroek.

Op de parking van AD Delhaize Steenbrugge:

steenbrugge

Tegenover de kerk van de paters van Steenbrugge:

steenbrugge2

Deze cursus is gratis.

De begeleiders

Ann Ramon – afdelingshoofd De Stroom – Psychosezorg  (050/79 95 73)
Dirk Snauwaert – maatschappelijk werker – familietherapeut Psychosezorg (050/30.18.82)

Hoe inschrijven?

Bij voorkeur via mail naar Dirk.Snauwaert@olv.gzbj.be met vermelding van Compas en uw naam, adres en telefoonnummer.
Of telefoneer naar de begeleiders.

Comments are closed.