Home

De Stem bereidt zich voor op een nieuwe start, op 28 september!

Het voorbije jaar is het praatkaffee door de Corona-pandemie niet kunnen doorgaan. Maar nu het ergste leed geleden is, blikken we weer vooruit en gaan we in het najaar van 2021 opnieuw van start  – voor nog vele edities van De Stem, ons praatkaffee psychose.

Op dinsdag 28 september 2021 hebben we in ons praatkaffee psychose Brenda Froyen en Tom Schoonooghe te gast. Hier mee info.

_____________________________________________________________

het zorgcircuit psychose organiseert opnieuw een info- en gespreksgroep
voor familiebetrokkenen (InfoP)

Door het vergroten van kennis en het verwerven van inzicht in het ziektebeeld, zien we dat mensen vaak op een andere manier met het psychisch kwetsbare familielid kunnen omgaan.

Op 5 woensdagavonden, vanaf 22 september 2021. Meer info op de flyer.

__________________________________________________________________________________
De Stem, het praatkaffee psychose, is een initiatief van het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen, een samenwerking van verschillende organisaties die werken met en voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

www.verbindendsprekenmetpsychose.com

logo zorgcircuit psychose

____________________________________________

 

het zorgcircuit psychose organiseert opnieuw een info- en gespreksgroep
voor familie en naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid (InfoP)

vanaf 21 januari 2020 – meer info en datums hier

____________________________________________

voorstelling De Stem, Praatkaffee Psychose

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn

Geconfronteerd worden met psychose is een beklijvende gebeurtenis. Voor wie een psychose doormaakt, gaat het leven helemaal onderuit en het duurt vaak een hele tijd voor het weer een beetje op de sporen geraakt. Maar ook voor familieleden en nabij betrokkenen, betekent psychose vertwijfeling, onzekerheid, veel vragen en weinig antwoorden. Iedereen probeert op zijn manier een weg te vinden doorheen dit ingrijpende gebeuren.

De nabijheid van anderen kan hierin een hele steun betekenen. Vooral wanneer die anderen zelf ook mensen zijn die weten waar het bij psychose om gaat… Precies deze nood aan ontmoeting, informatie en contact met lotgenoten, ligt aan de basis van het Praatkaffee Psychose.

Het Praatkaffee Psychose is er voor familieleden en mantelzorgers van mensen met een psychotische kwetsbaarheid, al kan de persoon om wie het draait hen eventueel wel vergezellen. Dit kaffee is de plaats bij uitstek om mensen te ontmoeten en ermee aan de praat te gaan.

Je voelt je gehoord, gesteund en je steekt in het beste geval ook nog wat op, waarmee je weer een eind verder kunt. Vijf keer per jaar (niet in de zomervakantie) worden familieleden en mantelzorgers uitgenodigd om een avond samen te komen. De organisatie voorziet voor zo een bijeenkomst telkens een informatief gedeelte en een uitgebreid ontmoetingsmoment erna. Een deskundige wordt uitgenodigd om tijdens het eerste gedeelte van de avond een bepaald aspect van psychose te belichten.

Daarna is ruim gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten, samen iets te drinken en rustig aan de praat te gaan.

Psychose: kom erover praten!

Een eerste psychose. De omgeving merkt vaak als eerste veranderingen op. Hoe kan je die begrijpen? Wat moet je ermee doen?

Ook hier geldt: hoe vroeger ingrijpen, hoe beter.

____________________________________________

 Delen maakt ons rijker – terugblik op 5 jaar praatkaffee psychose

Op dinsdag 29 september 2015 vierden we het 5-jarig bestaan van De Stem, ons praatkaffee psychose. Al vijfentwintig keer kwamen we samen in De Valkaart om met mekaar te praten en naar mekaar te luisteren. We lieten ons inspireren door de getuigenissen van familieleden, ervaringsdeskundigen en professionelen. We deelden er onze vragen en onze antwoorden, onze ervaringen en onze gevoelens rond het leven en werken met mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

Tijdens deze lustrumeditie van het praatkaffee keken we even terug en plaatsten we met behulp van beelden, getuigenissen en muziek de voorbije edities nog eens in de schijnwerpers.

Ter voorbereiding van dit praatkaffee psychose, polsten we via interviews en vragenlijsten naar de ervaringen van jullie, de bezoekers van ons praatkaffee. Je kan deze getuigenissen, zoals deze ook aan bod kwamen op 29 september, hier nalezen.

 ____________________________________________

 G3-prijs

Gezinnen verkiezen De Stem, Praatkaffee Psychose als winnaar van de G3-prijs 2011: Gezinsvriendelijke Geestelijke Gezondheidszorg

http://nl.similes.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=196

Reacties zijn gesloten.