Home

De Stem, Praatkaffee Psychose

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn

Geconfronteerd worden met psychose is een beklijvende gebeurtenis. Voor wie een psychose doormaakt, gaat het leven helemaal onderuit en het duurt vaak een hele tijd voor het weer een beetje op de sporen geraakt. Maar ook voor familieleden en nabij betrokkenen, betekent psychose vertwijfeling, onzekerheid, veel vragen en weinig antwoorden. Iedereen probeert op zijn manier een weg te vinden doorheen dit ingrijpende gebeuren.

De nabijheid van anderen kan hierin een hele steun betekenen. Vooral wanneer die anderen zelf ook mensen zijn die weten waar het bij psychose om gaat… Precies deze nood aan ontmoeting, informatie en contact met lotgenoten, ligt aan de basis van het Praatkaffee Psychose.

Het Praatkaffee Psychose is er voor familieleden en mantelzorgers van mensen met een psychotische kwetsbaarheid, al kan de persoon om wie het draait hen eventueel wel vergezellen. Dit kaffee is de plaats bij uitstek om mensen te ontmoeten en ermee aan de praat te gaan.

Je voelt je gehoord, gesteund en je steekt in het beste geval ook nog wat op, waarmee je weer een eind verder kunt. Vijf keer per jaar (niet in de zomervakantie) worden familieleden en mantelzorgers uitgenodigd om een avond samen te komen. De organisatie voorziet voor zo een bijeenkomst telkens een informatief gedeelte en een uitgebreid ontmoetingsmoment erna. Een deskundige wordt uitgenodigd om tijdens het eerste gedeelte van de avond een bepaald aspect van psychose te belichten.

Daarna is ruim gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten, samen iets te drinken en rustig aan de praat te gaan.

Psychose: kom erover praten!

Een eerste psychose. De omgeving merkt vaak als eerste veranderingen op. Hoe kan je die begrijpen? Wat moet je ermee doen?

Ook hier geldt: hoe vroeger ingrijpen, hoe beter.

____________________________________________

De Stem, het praatkaffee psychose, is een initiatief van het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen, een samenwerking van verschillende organisaties die werken met en voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

www.verbindendsprekenmetpsychose.com

logo zorgcircuit psychose

Comments are closed.