Samenwerking en beeldvorming rond psychose: voorbeelden en filmpjes

Binnen de huidige evoluties in de geestelijke gezondheidszorg, gaat het niet enkel over betere samenwerking binnen regionale netwerken, maar ook over meer gerichte afstemming rond specifieke doelgroepen. Een van deze doelgroepen zijn de mensen met een psychotische kwetsbaarheid.
Zo ook de samenwerking of zorgcircuit rond psychose, dat zich breed en flexibel wil organiseren rond het eigen, individuele traject van een persoon met een psychotische kwetsbaarheid.

Ook binnen Noord-West-Vlaanderen leven dergelijke ambities. In de inleiding op dit praatkaffee psychose lichten we deze voorlopige plannen al even toe, zodat we hierin ook familie en andere mantelzorgers kunnen betrekken.
Omdat het uitdragen van de juiste beeldvorming rond psychose een belangrijk vertrekpunt is, zoomen we als voorbeeld ook in op enkele filmpjes van het Nederlandse project Psychosenet, een initiatief van hulpverleners, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen.

Na deze inleiding is er uiteraard weer voluit tijd voor een ongedwongen babbel en drankje aan de tafels.

Scroll naar boven