Familie, meer dan één stem

‘een open gesprek met jou, een familielid, Marieke Van Schoors (deskundige Familiereflex), een ervaringsdeskundige, Myriam De Meyere (trajectbegeleider Covias) en Dominique Degrande (moderator-inhoudelijk coördinator Covias)’

Tijdens de avond van De Stem op dinsdag 28 november 2023 zetten we familie centraal.

We organiseren een circulair panelgesprek zodat alle verschillende stemmen van familie aan bod kunnen komen. Iedereen zal zijn eigen specifieke inbreng kunnen doen. Van oudsher zit familie in het psychiatrische verdomhoekje. Maar terwijl ik deze zin schrijf, denk ik: moet ik niet zeggen “zat”? Vroeger was het inderdaad zo dat familie nauwelijks een plaats had in de behandeling van hun familielid. Familie klaagde dat ze geen informatie kregen. Dat ze heel moeilijk een afspraak konden maken met de psychiater. Dat ze enkel goed waren om “de facturen te betalen”. Is dit nog zo? We merken toch dat er veel dingen aan het bewegen zijn, aan het veranderen. Enkele voorbeelden misschien. Er is Brugwonen, een co-creatie van ouders en professionelen. Er is de Familiereflex, een methodiek om de betrokkenheid van familie te versterken. Meer en meer krijgen triadegesprekken ingang in tal van voorzieningen. Open Dialoog, een methode en visie bij uitstek om naasten te betrekken, krijgt stilaan vaste grond onder de voeten. Wil dit zeggen dat we er al zijn? Ervaren familieleden ook reeds die positieve verandering?

Dit willen we op De Stem van 28 november onderzoeken. We gaan met alle betrokkenen in gesprek. Via de fishbowl-methodiek organiseren we een panel gesprek: met een familielid, Marieke, een Ervaringsdeskundige en Myriam. Het panel vormt een kring en binnen deze kring is er een lege stoel.
Die mag bezet worden door een deelnemer uit de zaal die zijn of haar inbreng wil doen. Daarna kan iemand anders op die stoel komen zitten. Dominique modereert het gesprek. Het panelgesprek kan dan verder gezet worden aan de tafels. We hopen veel mensen te kunnen verwelkomen en in dit gesprek te kunnen betrekken.

Locatie: De Valkaart, A. Rodenbachstraat 41, 8020 Oostkamp

18:30: deuren open

19:00 stipt: start praatkaffee

gratis – inschrijven is niet nodig

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

Volgende datum: dinsdag 30 januari 2024

Scroll naar boven