Psychose als existentiële crisis bij jongvolwassenen – Hoe maken we verbinding mogelijk? (dr. Ludi Van Bouwel)

Psychose als existentiële crisis bij jongvolwassenen

Hoe maken we verbinding mogelijk?

(dr. Ludi Van Bouwel)

De eenzaamheid van een psychose is een opvallend, maar onderschat fenomeen. Deze eenzaamheid is vaak het gevolg van de aanval op verbindingen en de breuk met de realiteit omdat deze als te pijnlijk werd ervaren. Door het creëren van een eigen, nieuwe realiteit trekt de persoon in een psychotische crisis zich terug van zijn omgeving, die vaak machteloos moet toekijken.

Essentieel in de behandeling van een psychotische crisis is daarom een zoektocht naar verbindingen. Dit kan gerealiseerd worden op verschillende niveaus: door menselijke nabijheid, door ‘doing with’ en ‘being with’, door taal en door verbindend contact met familieleden en met de eigen peergroep. Door de dragende en verbindende aanwezigheid van een therapeutisch team krijgt de psychose betekenis en kan een te pijnlijke realiteit omgevormd worden tot een draaglijke ervaring. In die zin is een psychotische crisis een kans om het leven een nieuwe wending te geven waarbij niet alleen herstel, maar vooral ook innerlijke groei wordt nagestreefd. Blijvende hoop is hierbij de vitale motor die verbinding in de hand werkt.

Dr. Ludi Van Bouwel is psychiater en psychoanalyticus. Ze werkte meer dan 30 jaar op een afdeling voor jongvolwassenen met een psychotische episode in het UPC KULeuven, campus Kortenberg. In 2009 richtte zij met een aantal medewerkers het ambulante vroege psychoseproject (VRINT) op, om jonge mensen met een beginnende psychose op een laagdrempelige wijze thuis de nodige behandeling  aan te bieden. In oktober 2021 ging ze met pensioen maar ze blijft actief in een privépraktijk in Lint.

Vanuit haar ervaring met de psychosewerking in het UPC ijvert ze voor een betere zorg voor mensen in een acuut psychotische crisis via de oprichting van Soteriahuizen en werd alzo stichtend lid van de Soteriawerkgroep Vlaanderen. Zij is bestuurslid van ISPS (International Society for the Psychological and Social approaches to Psychosis) en is stichtend lid van ISPS netwerk Nederland-Vlaanderen.

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

gratis – inschrijven is niet nodig

Scroll naar boven