Peter Tomlinson over zijn boek ‘De waanzin voorbij’

Insider perpectieven op psychose en herstel

Peter Tomlinson is een ervaringsdeskundige in psychose en verslaving en past deze kennis toe als ervaringswerker in de geestelijk gezondheidszorg. Daarnaast is hij een vrijwillig academisch medewerker aan de Universiteit Gent, waar hij publiceert over herstel, psychose en ervaringsdeskundigheid. 

Tussen 2013 en 2015 maakte Peter een volslagen psychose door: extreme emoties, associatieve gedachten, hallucinaties en waanovertuigingen maakten zich van hem meester. Nu zijn leven terug op de rails staat, krijgt hij verbazend genoeg maar zelden de vraag hoe het eigenlijk is om psychotisch te zijn. 

Velen lijken te veronderstellen dat psychose zo vreemd is dat het niet onder woorden gebracht kan worden, zeker niet door iemand die het heeft meegemaakt. Mensen met psychotische ervaringen zouden niet weten wat ze zeggen, geen inzicht hebben in hun situatie, en zich achteraf toch niets meer herinneren. 

Niets is minder waar: Peters ervaringen zijn een schat van informatie voor al wie psychose beter wil begrijpen. In het boek ‘De waanzin voorbij’ deelt hij zijn verhaal en geeft hij zo een intieme inkijk in het hoofd van iemand die een psychose doormaakt. Peters verhaal wordt in het boek ondersteund door twee getuigenissen uit zijn persoonlijke kring en zeven reflecties door ervaringsdeskundi-gen, zorgprofessionals en academici. 

Dit bijzondere samenspel van perspectieven is onmisbare lectuur voor iedereen met een interesse in psychose, en dan vooral voor wie zelf psychose meemaakt, hun familie en vrienden, studenten, zorgprofessionals en onderzoekers. Het boek wil geen handleiding zijn – tenslotte is elke psychose uniek – maar wil wel een hoopvolle boodschap brengen: er is een leven voorbij de waanzin. 

www.standaardboekhandel.be/p/de-waanzin-voorbij-789464788310 

Na afloop van het panel kan het gesprek 

verder gezet worden aan de tafels. 

Locatie: De Valkaart, A. Rodenbachstraat 41, 8020 Oostkamp

18:30: deuren open

19:00 stipt: start praatkaffee

gratis – inschrijven is niet nodig

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

Volgende data:

  • dinsdag 28 mei 2024
  • dinsdag 24 september 2024
  • dinsdag 26 november 2024
Scroll naar boven