Herstellen doen we samen

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

Herstellen doen we samen

Mensen met een psychotische kwetsbaarheid raken soms het spoor van het leven bijster. Hun bestaan wordt helemaal overhoop gehaald. Hun moeizame zoektocht naar een (ver)nieuw(d) evenwicht wordt een herstelproces genoemd. Dit moet hen in staat stellen om mét hun kwetsbaarheid voor zichzelf een zinvol leven op te bouwen.

Maar ook hun familie en vrienden, en zelfs hun hulpverleners, worden door deze problemen geraakt en beïnvloed. Ook zij hebben een weg te gaan. Is het (louter) een kwestie van schuld, verlies, rouw en aanvaarding? Of is het een verhaal van zorg, veerkracht en liefde?

Met deze herneming van het thema van de tweede Hersteldag (Gent, 2015) stellen we ons – samen met een panel van zorggebruikers, familieleden en hulpverleners  – de vraag naar de essentie van herstel, en meer in het bijzonder het herstelproces dat ook familie en vrienden doormaken.

Na dit panelgesprek is er zoals altijd weer voluit tijd voor het praatkaffee zelf, met een ongedwongen babbel en drankje aan de tafels.

 

 

Scroll naar boven