Vermaatschappelijking van zorg in een hogere versnelling, een zegen of een vloek voor de familie?

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

Vermaatschappelijking van zorg in een hogere versnelling, een zegen of een vloek voor de familie?

Sinds 2011 zijn er hervormingen bezig binnen de geestelijke gezondheidszorg, die het gevolg zijn van een specifiek wetsartikel binnen de ziekenhuiswet, namelijk ‘Artikel 107’. Het doel van ‘Artikel 107’ is de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

Deze nieuwe wetgeving maakt het mogelijk voor psychiatrische en algemene ziekenhuizen om bedden buiten gebruik te stellen en de vrijgekomen werkingsmiddelen en personeelsinzet te investeren in vernieuwende zorginitiatieven zoals de mobiele teams.

Begin 2018 staan we voor een nieuwe fase van Artikel 107. Maar wat zijn de gevolgen van deze fase voor mensen met bijvoorbeeld een psychotische kwetsbaarheid en hun familie? Welke nieuwe initiatieven komen er aan binnen onze regio? Wat zal er allemaal veranderen?

Marc Vermeire is algemeen directeur van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw – en samen met anderen zeer nauw betrokken bij de verdere uitrol van de vermaatschappelijking van zorg in onze regio. Tijdens zijn presentatie probeert hij ons meer inzicht te geven in deze boeiende ontwikkelingen – en wat dit kan betekenen voor de familieleden.

Na deze voordracht is er uiteraard weer voluit tijd voor het praatkaffee zelf, met een ongedwongen babbel en drankje aan de tafels.

Scroll naar boven