Anders gespiegeld

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

Anders gespiegeld

een voorstelling (in première) door singer-songwriter en multi-instrumentalist Hilde Van Laere

anders gespiegeld

De psychotisch kwetsbare mens wordt vaak ervaren als ‘anders’. Maar ook hij of zij ervaren vaak een verschil met de mensen rondom hen. Is de ander anders? Of is het andersom?
Singer-songwriter en multi-instrumentalist Hilde Van Laere houdt ons een spiegel voor en brengt het anders zijn vanuit een uniek perspectief in beeld.
Hoe voelt het om anders te zijn, om als anders gezien te worden? En wat roept het op bij de ander?
Wie tekent de lijnen uit? Wie bepaalt dat je erbuiten kleurt?
Moet je je op jezelf terugplooien omdat de wereld te anders is, of geeft een andere wereld je de ruimte om je te ontplooien? En te zijn, wie je werkelijk bent. Net als ik … Gewoon anders.

Na deze voorstelling is er zoals altijd weer voluit tijd voor het praatkaffee zelf, met een ongedwongen babbel en drankje aan de tafels.

Scroll naar boven