dr. Dirk Corstens over stemmen horen

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

Stemmen horen neemt een belangrijke plaats in bij mensen met een psychotisch lijden. Maar is dit wel zo uitzonderlijk? En hoeft dit wel zo beangstigend of belemmerend te zijn?

Dertig jaar geleden ontwikkelden Marius Romme en Sandra Escher (Maastricht) het project ‘stemmen horen’: een systematische aanpak van het fenomeen van ‘stemmen horen’ via een gestructureerd interview. Psychiater Dirk Corstens zet het werk van Escher en Romme verder. De ‘Maastrichtse benadering’  laat zich samenvatten tot: accepteren en betekenis geven aan stemmen. Dirk Corstens komt hierover spreken in praatkaffee psychose De Stem.

Uit bevolkingsonderzoeken blijkt dat het horen van stemmen een ervaring is die bij twee tot zes procent van de algemene bevolking voorkomt. Stemmenhoorders die daarvoor psychiatrische hulp vragen, hebben een destructief communicatiepatroon met hun stemmen en ondervinden daar hinder van in hun dagelijks leven. Het behandelmodel gaat uit van het gegeven dat overweldigende ervaringen vaak ten grondslag liggen aan het ontstaan van stemmen. Een op herstel gerichte, systematische behandeling is vervolgens gebaseerd op het accepteren en leren omgaan met de stemmen, een relatie te leren leggen tussen de stemmen en de levensgeschiedenis, en de onderliggende emotionele problemen op te lossen. De Maastrichtse benadering gaat vooral uit van de betekenis die de stemmen hebben in relatie tot de persoonlijke levensgeschiedenis (‘making sense of voices’).

Dirk Corstens doet veel klinisch werk en is in Nederland ook een voortrekker van de Open Dialogue visie.

Naast dit praatkaffee, gaat op dezelfde dag ook een studiedag door over ‘stemmen horen’, met een workshop voor een beperkte groep. Meer info daarover op www.verbindendsprekenmetpsychose.com

Na deze inleiding is er zoals altijd weer voluit tijd voor het praatkaffee zelf, met een ongedwongen babbel en drankje aan de tafels.

De powerpoint voor de inleiding van dit praatkaffee, kan je intussen hier downloaden:

presentatie dr. Dirk Corstens – stemmen horen

Scroll naar boven