Zorgmijders (Sylvia Hubar en Dirk Monsieur)

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

zorgmijder – iemand die, vaak psychische, gezondheidsproblemen heeft en zorg nodig heeft maar nadrukkelijk geen hulp of zorg vraagt of accepteert en zorginstellingen mijdt 

Graag verwelkomen we Sylvia Hubar, projectwerker ggz in het wijkgezondheidscentrum  de Ridderbuurt en Dirk Monsieur, psychiater binnen het mobiel crisisteam in Leuven. Zij zullen ons toelichten hoe zij te werk gaan…

Wanneer mensen en instanties zich zorgen maken over de zorgmijders… Welke stappen zijn nodig tot het verlenen van hulp…

Hoe komen ze in contact? Contact maken en zoeken… Het eerste contact is vaak het moeilijkst. De doelgroep wordt immers niet voor niets ‘zorgwekkende zorgmijders’ genoemd – of laten we ze zorgvuldige zorgzoekers noemen.

Hoe komen we tot het formuleren van een duidelijke hulpvraag van de cliënt?
Het realiseren van een vertrouwensband
Het kan zijn dat je na een jaar nog niet verder bent gekomen…
Eenmalige contacten proberen omzetten naar wekelijkse bezoeken…

Het planmatig werken… een manier proberen zoeken zodat de cliënt zelf zijn problemen kan aanpakken waarbij het belang van het betrekken en versterken van het sociaal netwerk!

Na deze inleiding is er uiteraard weer voluit tijd voor een ongedwongen babbel en drankje aan de tafels.

Hieronder kan je het filmpje herbekijken dat ook bij de inleiding op dit praatkaffee werd getoond:

…en meer informatie over het project ‘Patiënt in beeld’ kan je lezen in deze 2 artikels:

https://www.wgccaleido.be/projecten/patient-in-beeld
Eerste lijn klopt op deur van geestelijke gezondheidszorg
Eerste lijn klopt op deur van geestelijke gezondheidszorg
Scroll naar boven