Beroepsgeheim – wie zorgt, praat mee?

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

Beroepsgeheim
wie zorgt, praat mee?

Deze avond van ons praatkaffee psychose start met een panelgesprek rond beroepsgeheim.

Het beroepsgeheim is een belangrijke pijler in de gezondheidszorg, die zorgvragers en zorgverleners ondersteunt om een vertrouwensrelatie uit te bouwen. De zorgvrager weet dat vertrouwelijke informatie zoals medische gegevens en andere persoonlijke zaken niet zomaar worden gedeeld met anderen.

Maar ook het delen van noodzakelijke informatie is cruciaal in de zorgverlening, om als team en ruimer netwerk samen beter af te stemmen op de eigen noden en zorgen van een persoon.

Tegelijk mag beroepsgeheim geen excuus of reflex worden om niet met elkaar te spreken of te luisteren. Hoe ruim kan een ‘gedeeld beroepsgeheim’ worden uitgebreid? Op welke manier’ kan zwijgplicht ook rekening houden met een ‘stem’ en ‘spreekrecht’ van familieleden of andere naastbetrokkenen die mee de zorg dragen? Hoe zorgen we ervoor om hiermee zorgvuldig om te gaan?

VRT-journalist Chris De Nijs spreekt hierover met Kim Steeman, coördinator van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid, samen met een cliënt, een betrokken familielid en een hulpverlener.

Na deze inleiding is er uiteraard weer voluit tijd voor een ongedwongen babbel en drankje aan de tafels.

Scroll naar boven