Een (t)huis gezocht

In de inleiding op dit praatkaffee willen we met een panel in gesprek gaan over wonen. Niet het beschut of begeleid wonen, maar wel de situatie van de reguliere woonmarkt: hoe kijkt de private sector (via immobiliënkantoren en sociale verhuurmaatschappijen) aan tegen kandidaat-huurders met een psychotische kwetsbaarheid? Wat zijn de woonmogelijkheden en -moeilijkheden? Welke drempels en valkuilen zijn er én welke krachten en hulpbronnen zijn aanwezig? Hoe kunnen familieleden deze situatie begrijpen en eventueel helpend of faciliterend zijn? Wat heeft die sector in de aanbieding en wat vreest of verwacht ze?

Deelnemers in het panel zijn:
Guy Delbecque, voorzitter confederatie van immobiliënberoepen West-Vlaanderen
Luc de Smedt, directeur Brugse maatschappij voor huisvesting
Dirk Debruyne (‘t Sas, OCMW), in zijn functie van preventiewerker bij dreigende dakloosheid
Ann Valette, maatschappelijk werker psychosenzorg in Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus
Chris De Nijs, VRT-journalist ‘met een hart voor sociale zaken’ en vertrouwde compagnon bij eerdere edities van ons praatkaffee, modereert het panelgesprek.

Na deze inleiding is er uiteraard weer voluit tijd voor een ongedwongen babbel en drankje aan de tafels.

Scroll naar boven