Zorg, een zaak van ons allemaal

Eén op vier mensen kampt vroeg of laat met geestelijke gezondheidsproblemen. De samenleving verwacht steeds meer dat de omgeving – familie en vrienden – mee de zorg opnemen. Maar in hoeverre kunnen zij ook werkelijk deelnemen aan de hulpverlening? En wie zorgt er voor hen als dat nodig is?

Het Familieplatform GGZ ijvert voor een duidelijk antwoord op deze vragen. Zo dragen we uit, samen met onze familieorganisaties, dat een helder familiebeleid en participatie van zowel cliënten als familie en vrienden bijdraagt aan het herstel van personen met geestelijke gezondheidsproblemen. Een eenduidige stem hierin is een krachtig signaal naar de overheid en beleidsmakers toe.

Vincent Kattouw, medewerker bij het Familieplatform, zal in zijn presentatie voorstellen waar het Familieplatform voor staat en waar we mee bezig zijn. We spitsen ons daarbij toe op wat het familieperspectief, en meer specifiek ‘participatie’, precies inhoudt – en wat er op het vlak van familieparticipatie op de werkvloer al aan good practices gebeurt.

Na deze inleiding is er uiteraard nog de mogelijkheid om na te praten aan de tafels.

(In het praatkaffee van 30 mei krijgt dit thema ook een vervolg, met een panelgesprek over ‘familieparticipatie binnen de behandeling’.)

Scroll naar boven