Familieparticipatie over de hele lijn

Belangrijke aanpassing: Het praatkaffee psychose van 30 mei zal uitzonderlijk doorgaan in de cafetaria van PZ Onzelievevrouw, in plaats van De Valkaart.
Op dezelfde avond als ons praatkaffee op 30 mei komt ook staatssecretaris Theo Francken naar De Valkaart voor een debat. Dit debat vindt plaats in een andere zaal in De Valkaart, maar de politiecommissaris eist veiligheidsmaatregelen die het ons onmogelijk maken het praatkaffee daar te laten doorgaan. We hebben besloten om eenmalig te verhuizen naar de cafetaria van het PZ Onzelievrouw in Brugge. Het programma en de formule van ons praatkaffee psychose De Stem blijft natuurlijk behouden.
We kunnen niet iedereen persoonlijk bereiken om hen te verwittigen dat ons praatkaffee van 30 mei uitzonderlijk in de cafetaria van PZ Onzelievrouw doorgaat. Mogen we vragen om ons te helpen ook anderen hierover tijdig te informeren?

Na de algemene voorzet rond familieparticipatie in het vorige praatkaffee, willen we deze keer met een panelgesprek sterker ingaan op vragen en voorbeelden vanuit de praktijk.
Op welke manier kan de begeleidingsstijl van hulpverleners er net voor zorgen dat er – doorheen het hele traject van de patiënt – telkens weer verbinding wordt gemaakt tussen de verschillende betrokken mensen? Wat hebben familieleden zélf nodig om enigszins gerustgesteld weer verder te kunnen? Welke steun en inspiratie kunnen contacten met lotgenoten bieden? Hoe kan ook familieparticipatie binnen het beleid van een ziekenhuis of team mogelijke knelpunten en alternatieven helpen bespreekbaar maken? Welke rol speelt het beroepsgeheim bij het betrekken van familieleden?

VRT-journalist Chris De Nijs zal hierover een gesprek begeleiden met diverse betrokkenen, die elk vanuit hun eigen invalshoek kunnen getuigen en verder meedenken. Rik Van Laeken is familie-ervaringswerker bij mobiele teams in Gent en Eeklo. Lies Weverbergh werkt als psycholoog mee aan het familiebeleid van PC Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas. In dit panelgesprek deelt Jenny als betrokken familielid enkele verschillende ervaringen en gerichte voorstellen, die men samen zal aankaarten.

Na deze inleiding is er uiteraard weer voluit tijd voor een ongedwongen babbel en drankje aan de tafels.

Scroll naar boven