Een open trialoog over praatkaffee psychose De Stem

De Stem, het praatkaffee psychose, ontstond zeven jaar terug als een unieke samenwerking tussen familieleden en professionele hulpverleners uit verschillende voorzieningen. De betrachting was: ‘een plaats bieden waar familieleden terecht kunnen met al hun vragen en ervaringen en waar ze in een ongedwongen sfeer elkaar kunnen ontmoeten’.

Samen organiseerden we 35 verschillende praatkaffees, rond zeer uiteenlopende onderwerpen, maar met als rode draad ‘de psychotische kwetsbaarheid’.

Na zeven jaar willen we samen in trialoog treden over De Stem. Binnen deze trialoog willen we in gesprek gaan met aanwezige familieleden, cliënten en hulpverleners. We doen dit aan de hand van een aantal richtvragen:

  • Wat betekent De Stem voor jou?
  • Welke verwachtingen heb je als je naar De Stem komt?
  • Vind je het goed dat De Stem openstaat voor cliënten, voor hulpverleners, voor studenten, …?
  • Welk onderwerp zou je graag aan bod zien komen in de toekomst?
  • Heb je bedenkingen bij de organisatie van het gebeuren: het tijdstip, de vorm, …?

Na deze trialoog is er uiteraard verder mogelijkheid om na te praten aan de tafels.

Scroll naar boven