UITGESTELD – De machtige machteloze – de plaats van de hulpverlener binnen de triade

Vanuit de preventiemaatregelen tegen het Coronavirus, werd uiteraard beslist om ook het praatkaffee psychose van 31 maart uit te stellen. Het voorziene thema zullen we hernemen in het najaar.

Alvast te noteren: op dinsdag 26 mei is een speciale editie gepland rond 10 jaar praatkaffee psychose De Stem, in de grote theaterzaal van De Valkaart. Meer info volgt.

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

De machtige machteloze – de plaats van de hulpverlener binnen de triade

Binnen de triade die de zorg voor mensen met psychosegevoeligheid kenmerkt wordt de dag van vandaag terecht veel aandacht besteed aan (de plaats van) de zorgvrager en zijn/haar familie. De rol van de hulpverlener dreigt soms tussen de plooien van het gesprek te vallen. Nochtans is hij/zij zowél als medebetrokkene en als partner met een zekere expertise betekenisvol binnen deze triade. Die betekenis is echter niet meer zo duidelijk als ze vroeger geweest is: daar waar de hulpverlener vroeger de regie van het therapeutisch proces in handen had is dit steeds minder het geval.

Tijdens een vraaggesprek tussen de verschillende partners wordt de macht en/of de machteloosheid van de hulpverlener onderzocht.

Na deze inleiding is er uiteraard weer voluit tijd voor een ongedwongen babbel en drankje aan de tafels.

Scroll naar boven