Zorgt de ‘mantelzorger’ ook voor zichzelf ?

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

Zorgt de ‘mantelzorger’ ook voor zichzelf ?

Als een familielid, partner of vriend een psychose krijgt, heeft dat grote gevolgen. Niet alleen voor hem of haar, maar ook voor de familie en naastbetrokkenen.

Wie als familie, vriend of naaste zorg opneemt wordt ook wel een mantelzorger genoemd. Naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid herkennen zich meestal niet meteen in het etiket ‘mantelzorger’. Ten onrechte, want mantelzorgers zijn mensen die vanuit een sociale en emotionele band iemand met een verminderde zelfredzaamheid helpen en ondersteunen in het dagelijkse leven. Mantelzorg kan zwaar zijn en het is belangrijk om ook als mantelzorger staande te blijven.

Tijdens dit praatcafé nodigen we Francky Debusschere uit als gastspreker. Francky is educatief medewerker bij Samana en is er verantwoordelijk voor de uitbouw van de mantelzorgvereniging. Vanuit zijn ervaring staat hij stil bij het belang van zelfzorg als mantelzorger. Zo gaat hij in gesprek over de eigen noden maar vooral ook waar je krachtbronnen kan vinden. Zelfzorg begint immers met zichzelf de toestemming te geven om aandacht te hebben voor jezelf en goed voor jezelf te zorgen.

Na deze inleiding is er uiteraard weer voluit tijd voor een ongedwongen babbel en drankje aan de tafels.

Scroll naar boven