Kwartiermaken: werken aan een gastvrije omgeving (Peter Dierinck)

Peter Dierinck werkt als psycholoog in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge op een rehab-afdeling. Hij werkte ook drie jaar in een MOBiL-team en begeleidde patiënten en hun familieleden aan huis. Hij is voorzitter van de Vlaamse Werkgroep Kwartiermaken.

Een kwartiermaker zorgt ervoor dat patiënten en ook hun familieleden loskomen uit hun isolement. Bij psychisch kwetsbare mensen zijn ook vaak de familieleden secundair kwetsbaar. Ze lijden evenzeer onder de stigmatisering. Kwartiermaken is het zoeken naar manieren om uitsluiting ongedaan te maken, niet door de patiënt te veranderen maar door de omgeving te veranderen, meer gastvrij te maken. Vanuit praktijkverhalen wordt ook meer ingegaan op de methodes en visie.

Na deze inleiding is er uiteraard weer voluit tijd voor een ongedwongen babbel en drankje aan de tafels.

Scroll naar boven