Familie en mantelzorgers in corona-tijden

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

Familie en mantelzorgers in corona-tijden

Begin maart werden we wereldwijd geconfronteerd met het coronavirus. De aanpak van dit virus leidde tot nooit geziene maatregelen in onze moderne tijd.

Ook binnen de geestelijke gezondheid ontsnapten wij niet aan de gevolgen van dit virus. In opdracht van de Nationale Veiligheidsraad werden alle ziekenhuizen en voorzieningen in quarantaine geplaatst en moesten zeer strikte veiligheidsvoorschriften gevolgd worden gedurende vele weken om verdere besmetting tegen te gaan.

Ondertussen zijn we gelukkig terug op de goede weg en werden vele maatregelen stelselmatig genormaliseerd.

Ook praatkaffee psychose De Stem ontsnapte niet aan de maatregelen. Onze geplande praatkaffee’s van maart en mei werden verplaatst naar het najaar.

Vanuit De Stem zijn we overtuigd dat de voorbije maanden ook voor vele families en mantelzorgers niet gemakkelijk zijn geweest. Door al die beperkingen werden ook families geconfronteerd met nieuwe situaties, met veel beperkingen, maar anderzijds toch bepaalde noden en vragen …

En om aan deze noden, vragen, ervaringen een stem te geven, organiseren wij een WEBINAR (een online versie van het praatkaffee) op dinsdag 23 juni van 19u00 tot 20u30, met als thema ‘Familie en mantelzorgers in corona-tijden’, via het digitale platform ZOOM.

Deze editie van ons praatkaffee  zal  starten met een panelgesprek rond dit thema, met verschillende betrokken partijen (ervaringswerker, familielid, hulpverlener, moderator) gedurende een drie kwartier.

In het tweede gedeelte staan we dan stil bij een aantal bedenkingen, vragen, moeilijkheden, ervaringen die vanuit de chatbox opgepikt worden.

Praktische richtlijnen

Iedereen die beschikt over een laptop, een smartphone, een tablet kan deelnemen.  Deze toestellen dienen ook voorzien te zijn van een (ingebouwde) microfoon en een (ingebouwde) camera.

Via onderstaande link komt men terecht op het digitale platform ZOOM en deze online editie van praatkaffee psychose De Stem:

https://zoom.us/j/94553029731

Iedereen is al welkom vanaf 18u30: best probeert men toch een half uurtje op voorhand deze link uit, zodat iedereen vlot klaar zit tegen 19u00. Bij het begin van het praatkaffee worden een aantal praktische afspraken gemaakt voor het verdere verloop van de avond.

Iedereen kan deelnemen via de aanwezige chatbox. Vragen, opmerkingen, bedenkingen, eigen ervaringen kunnen dan na het panelgesprek verder besproken worden.

Scroll naar boven