Home

De Stem, het praatkaffee psychose, is een initiatief van het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen, een samenwerking van verschillende organisaties die werken met en voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

www.verbindendsprekenmetpsychose.com

logo zorgcircuit psychose

____________________________________________

het zorgcircuit psychose organiseert…
een nieuwe Info- en gespreksgroep – informatie voor familie en naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid (InfoP)

Door het vergroten van kennis en het verwerven van inzicht in het ziektebeeld, zien we dat mensen vaak op een andere manier met het psychisch kwetsbare familielid kunnen omgaan. Gedurende 5 avondbijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod.

Vanaf 23 mei 2018. Meer informatie en datums zijn hier te vinden.

____________________________________________

voorstelling De Stem, Praatkaffee Psychose

Geconfronteerd worden met psychose is een beklijvende gebeurtenis. Voor wie een psychose doormaakt, gaat het leven helemaal onderuit en het duurt vaak een hele tijd voor het weer een beetje op de sporen geraakt. Maar ook voor familieleden en nabij betrokkenen, betekent psychose vertwijfeling, onzekerheid, veel vragen en weinig antwoorden. Iedereen probeert op zijn manier een weg te vinden doorheen dit ingrijpende gebeuren.

De nabijheid van anderen kan hierin een hele steun betekenen. Vooral wanneer die anderen zelf ook mensen zijn die weten waar het bij psychose om gaat… Precies deze nood aan ontmoeting, informatie en contact met lotgenoten, ligt aan de basis van het Praatkaffee Psychose.

Het Praatkaffee Psychose is er voor familieleden en mantelzorgers van mensen met een psychotische kwetsbaarheid, al kan de persoon om wie het draait hen eventueel wel vergezellen. Dit kaffee is de plaats bij uitstek om mensen te ontmoeten en ermee aan de praat te gaan.

Je voelt je gehoord, gesteund en je steekt in het beste geval ook nog wat op, waarmee je weer een eind verder kunt. Vijf keer per jaar (niet in de zomervakantie) worden familieleden en mantelzorgers uitgenodigd om een avond samen te komen. De organisatie voorziet voor zo een bijeenkomst telkens een informatief gedeelte en een uitgebreid ontmoetingsmoment erna. Een deskundige wordt uitgenodigd om tijdens het eerste gedeelte van de avond een bepaald aspect van psychose te belichten.

Daarna is ruim gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten, samen iets te drinken en rustig aan de praat te gaan.

Psychose: kom erover praten!

Een eerste psychose. De omgeving merkt vaak als eerste veranderingen op. Hoe kan je die begrijpen? Wat moet je ermee doen?

Ook hier geldt: hoe vroeger ingrijpen, hoe beter.

____________________________________________

jaarcampagne van Te Gek!? rond ‘Psychose ontwikkeld': initiatieven vanuit de partners van het zorgcircuit psychose

In het kader van de campagne van Te Gek!? met als thema ‘Psychose ontwikkeld’ organiseert het PZ Onzelievevrouw in Brugge op zaterdag 22 en zondag 23 april 2017 verschillende workshops en voorstellingen met de nadruk op dans, beeldende kunst en muziek. Hier kunnen jullie meer informatie lezen, of deze flyer verder verspreiden.

Binnen deze zelfde jaarcampagne wordt in het PC Sint-Amandus, in samenwerking met andere partners, ook de theatervoorstelling ‘Kortsluiting in mijn hoofd’ naar Beernem gehaald. Op dinsdag 9 mei 2017 zijn twee voorstellingen gepland,  om 13u30 en 20u. In ‘Kortsluiting in mijn hoofd’ brengt Brenda Froyen een monoloog over haar behandeling in de psychiatrie van nu. Stefaan Baeten brengt een monoloog over de behandelingen in de psychiatrie van vroeger. Of is het een dialoog tussen patiënt en hulpverlener? 2 verhalen, 1 voorstelling, verbonden door muziek. Via deze link of flyer kunnen jullie meer informatie vinden.

____________________________________________

De Stem, praatkaffee psychose op het IEPA-congres in Milaan

De Stem, praatkaffee psychose werd geselecteerd voor een posterpresentatie op het IEPA-congres in Milaan (International Conference on Early Intervention in Mental Health, 20-22 oktober 2016). Hier kunnen jullie het Engelse ‘abstract’ meelezen, de korte samenvatting zoals deze door de programmacommissie van het congres werd goedgekeurd. De poster werd op het congres gepresenteerd door dr. Carmen Leclercq en Hjördis Laveyne.

____________________________________________

 Delen maakt ons rijker – terugblik op 5 jaar praatkaffee psychose

Op dinsdag 29 september 2015 vierden we het 5-jarig bestaan van De Stem, ons praatkaffee psychose. Al vijfentwintig keer kwamen we samen in De Valkaart om met mekaar te praten en naar mekaar te luisteren. We lieten ons inspireren door de getuigenissen van familieleden, ervaringsdeskundigen en professionelen. We deelden er onze vragen en onze antwoorden, onze ervaringen en onze gevoelens rond het leven en werken met mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

Tijdens deze lustrumeditie van het praatkaffee keken we even terug en plaatsten we met behulp van beelden, getuigenissen en muziek de voorbije edities nog eens in de schijnwerpers.

Ter voorbereiding van dit praatkaffee psychose, polsten we via interviews en vragenlijsten naar de ervaringen van jullie, de bezoekers van ons praatkaffee. Je kan deze getuigenissen, zoals deze ook aan bod kwamen op 29 september, hier nalezen.

 ____________________________________________

 G3-prijs

Gezinnen verkiezen De Stem, Praatkaffee Psychose als winnaar van de G3-prijs 2011: Gezinsvriendelijke Geestelijke Gezondheidszorg

http://nl.similes.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=196

Reacties zijn gesloten.